MŠ Hradec Králové 2016

MBS PLAYBOY

Mezinároní Šampionát Welsh Pony & Cob 2016

Hradec Králové

sekce D

MBS PLAYBOY – 1. místo v kategorii hřebečci 1letí

Velké díky patří panu Ondrovi Bláhovi za profesionální předvedení.